Ett smidigare och enklare sätt att leda företagets hållbarhet

Ett smidigare och enklare sätt att leda företagets hållbarhet

Leder du ditt hållbarhetsteam med flertal Excel-tabeller och sökmaskiner?
Vill du digitalisera era processer och ta dem till en ny nivå?
Är du oroad över hållbarhetskraven och vill hantera organisationens mål och resultat smidigt?

Låt oss presentera Ecobio Manager:
En ny generations affärspartner för att hjälpa er digitalisera er hållbarhetshantering.

Vad är Ecobio Manager?

Ecobio Manager är en SaaS-tjänst för hantering av hållbarhet, kemikalier och säkerhet på arbetsplatsen. Vår innovativa programvara hjälper er att säkra kravefterlevnaden och förbättra lönsamheten – lokalt och globalt.

Ecobio Manager saas-tjänst, kemikaliehantering, hållbarhet, lagkrav, riskbedömning
Läs mer om Ecobio Manager

Vill du bekanta dig med tjänsten? Boka en gratis genomgång och prova tjänsten gratis under en månad.

Ecobio Manager - Kravuppföljning

Kravuppföljning

Ecobio Manager - Kemikaliehantering

Kemikaliehantering

Ecobio Manager - Efterlevnadsrevision

Efterlevnadsrevision

Ecobio Manager - Riskbedömning

Riskbedömning

Ecobio Manager - Leverantörshantering

Leverantörshantering

Klassificering och rapportering enligt EU:s taxonomiförordninG

Allt gällande hållbarhet under ett och samma tak, skräddarsytt för er!

Skräddarsy tjänsten för de behov som er verksamhet, era produkter och era leverantörer har, med att ta i beaktan alla viktiga delar av värdekedjan. Säkra att era team endast får den information de behöver genom att indela tjänsten i separata sektioner för lagar, efterlevnad, kemikalier och risker. Vare sig ert företag är litet och lokalt eller stort och internationellt kan vår tjänst skalas så att den hjälper er att uppfylla kraven på ert företag. Vi hjälper er att sätta ihop ett servicepaket som passar era behov!

Värde för affärsverksamheten och naturen

Inget kan hjälpa er att hålla affärsverksamheten och naturen i balans så som Ecobio Manager. Vi hjälper er att:

SPARA KOSTNADER OCH SKONA NATUREN

 • Undvika kostnader för att inte uppfylla kraven
 • Spara externa kostnader för efterlevnadskontroll
 • Förenkla era processer
 • Spara pengar, råvaror och energi

ÖKA AFFÄRSVERKSAMHETENS VÄRDE

 • Skapa ett ansvarsfullt rykte
 • Håll era anställda och aktieägare nöjda
 • Hantera globala risker i er verksamhet samt era produkter och leveranskedjor
 • Få fördelar i förhållande till konkurrenterna
 • Comply with legal requirements,
 • Följ lagkraven, ISO 14001 och ISO 45001

Hur säkerställer du smidigt att dina företagskrav uppfylls? Delta i vår presentation!

Under presentationen berättar våra hållbarhetsexperter hur du hanterar dina företagskrav med hjälp av Ecobio Manager molntjänsten. Vi visar de mest väsentliga funktionerna och fördelarna relaterade till kravuppjöljning, kemikaliehantering och riskbedömning.

Vår kostnadsfria presentation ordnas onsdagen den 10.11 klockan 9.30-10.00 (svensk tid).

95 % av våra kunder skulle rekommendera våra tjänster.*

*) Enligt en kundnöjdhetsundersökning bland alla Ecobios kunder år 2020.

Ecobio kombinerar programvara och databaser.

Ecobio Manager är en tjänst inom hållbarhet och kravefterlevnad för verksamheter, produkter och leverantörer. I tjänsten ingår internationella databaser för lagar, förordningar, överenskommelser, säkerhetsdatablad och begränsade ämnen. Tjänsten kombinerar era mål och förpliktelser inom:

 • Miljö
 • Arbetshälsa och arbetssäkerhet
 • Kemikalie- och produktansvar
 • Företagsansvar

Ecobio Manager är en SaaS-plattform för hållbarhet baserat i molnet. Tjänsten fungerar smidigt både på datorn, tablett och smarttelefoner, så att all aktuell information är tillgänglig alltid överallt då den än behövs.

Modulstrukturen ger er möjlighet att välja olika innehåll och sätta ihop olika servicepaket. Det går att kombinera programvara med färdiga tjänster eller endast använda programvaran. Detta hjälper er att strömlinjeforma. Våra servicepaket är alltid skräddarsydda enligt era behov!

Kravuppföljning

 • Säkerställ lagefterlevnaden genom tillförlitlig kravuppföljning.
 • Endast de lagar, författningar och andra krav som är relevanta för er.
 • Inget behov att lägga tid på att gå igenom onödig lagstiftning.
 • Uppdaterade lagstiftningssamlingar

FÖRETAGSSPECIFIKA LAGSAMLINGAR

EHS & Kemikalier

 • Nationella samlingar: Finland, Sverige, Norge, Danmark, EU och USA
 • På engelska eller nationella språk

Globalt

 • Globala hållbarhetsöverenskommelser
 • Mänskliga rättigheter enligt FN och flera stater
 • Sustainable Finance
 • UN Global Compact

Produktbestämmelser

 • Nationella, regionala eller globala enligt område
 • Skräddarsydda för kunden

Våra förpliktelser

 • Företagsspecifika krav

Kemikaliehantering

 • Hjälper er att uppfylla kemikaliekraven.
 • Kemikalieregister.
 • Säkerhetsdatablad (SDB).
 • Begränsade ämnen.
 • De anställda får tillgång till de nyaste versionerna av säkerhetsdatabladen i sin mobil via en QR-kod.

Efterlevnadsrevision

 • Övervaka och utvärdera kravefterlevnaden i företagets och dess enheters verksamhet.
 • Bygger på certifiering enligt ISO 14001, ISO 45001 och ISO 500001.
 • Ha uppsikt över hela organisationens resultat på en gång.

Riskbedömning

 • Risker som gäller kemikalier, miljö, brand, räddning, hälsa och säkerhet.
 • Med hjälp av kemikaliedatabaser.
 • De viktigaste riskfaktorerna och implementernade av riskhanteringsmetoderna.

Leverantörshantering

 • Leverantörskrav och -granskningar
 • Granskningsprogram
 • Övervakning av begränsade ämnen i leveranskedjan

Klassificering och rapportering enligt EU:s taxonomiförordning

 • Ett enkelt och omfattande verktyg som innehåller allt du behöver för att uppfylla kraven gällande EU-taxonomins klassificering och rapportering av hållbara ekonomiska aktiviteter
 • Vår digitala lösning omvandlar de komplexa kraven till en enkel och smidig arbetsprocess för ditt team
 • Våra konsulters experthjälp är alltid tillgänglig för dig när det gäller strukturering, tolkning och bearbetning av kraven

Ecobio Manager -tjänsten innehåller alla krav inom EU taxonomin, så som

 • Klassificeringssystemet som en enkel arbetsprocess
 • Uppdaterade lagsamlingar
 • Efterlevnadskontroll
 • Miljöriskbedömning
 • KPI-rapportering årligen
 • Sammanfattning, utskrift, arkivering och kommunikationsfunktioner
 • Utbildning, workshops och rådgivning
 • Hjälper till med verifiering

Delta i vår presentation av världens första omfattande digitala lösning för EU taxonomin!

Behöver du hjälp med klassificering och rapportering gällande EU taxonomin? Delta i vår gratis 30 minuters presentation där vi visar hur den nya delen i vår digitala lösning, Ecobio Manager, hjälper dig att omvandla de komplexa kraven till en enkel och smidig arbetsprocess för ditt team.

Presentationerna håll på engelska den  26.10, 16.11 och 7.12.

Påverkas ert företag av EU:s taxonomiförordning?

Vårt EU taxonomiformulär hjälper dig att avgöra om ditt företag påverkas av taxonomiklassificeringen och rapporteringskraven.

Tjänstens fördelar för våra kunder

(Enligt en kundnöjdhetsundersköning bland alla Ecobio kunder år 2020.)

Kravuppföljning

73%

Mer systematisk kravuppföljning

71%

bättre säkerställning av lagefterlevnaden

67%

förlättad tolkning av ändringar i kraven

Kemikaliehantering

64%

mer simplifierad uppföljning av begränsade ämnen

64%

effektivare uppdatering av säkerhetsdatablad

61%

bättre säkerställning av uppfyllning av kemikaliekraven

Riskbedömning

37%

bättre omfattning av riskbedömningen

34%

mer systematisk riskbedömning

Läs våra nya publikationer!

Du hittar alla våra publikationer här!

WHITEPAPER

How to Apply EU’s Taxonomy Regulation and Reporting Requirements

Vår whitepaper presenterar fem steg för att uppfylla kraven gällande EU:s taxonomiförordning.

WHITEPAPER

How the Biocide Product Regulation Functions in the EU and Its Main Obligations to the Biocide Suppliers

Vår whitepaper hjälper att få er biocidverksamhet att fungera smidigt.

BROSCHYR

A Digital Solution for the UN Global Compact and UN SDGs

Vår broschyr hjälper företag globalt att hantera sitt engagemang till UN Global Compact och de relaterade juridiska kraven inom hela företaget.

Kravuppföljnings databas: Lagar, författningar och övriga krav

Du behöver inte längre leta efter lagar på internet eller fråga en jurist. Ecobio Managers lagstiftningsdatabas innehåller en heltäckande samling lagar, författningar, föreskrifter och myndighetsanvisningar som gäller miljö, kemikalier, arbetshälsa och arbetssäkerhet. Du kan även skapa egna samlingar baserade på era egna och era intressenters krav.

DATABASEN INNEHÅLLER:

 • Miljö-, hälso- och säkerhetslagstiftningen i den Europeiska unionen, Sverige, Finland, Norge och USA (Kalifornien).
 • Global lagstiftning om socialt ansvar
 • Global produktlagstiftning, företagsspecifika samlingar
 • Internationella överenskommelser och riktlinjer för hållbarhet
 • … och mycket mer. Fråga om övriga samlingar!

Kemikaliehanterings databas: Uppdaterade säkerhetsdatablad och information om begränsade ämnen alltid till hands

Tiden då säkerhetsdatablad behövde uppdateras manuellt och information om begränsade ämnen sökas i invecklade och långa Excel-filer är förbi. Ecobio Manager sköter det åt er.

Ecobio Manager levererar digitala listor över kemikalier, säkerhetsinstruktioner och säkerhetsdatablad till era arbetsplatser och bevakar automatiskt de långa listorna över begränsade ämnen.

Ni kan välja säkerhetsdatablad (SDS) ur vår heltäckande samling på de språk som ni behöver. Informationen kommer automatiskt till era arbetsplatser. Säkerhetsdatabladen och exponeringsscenarierna bedöms och arkiveras smidigt enligt officiella riktlinjer.

Tjänsten identifierar begränsade ämnen i kemikalier som används inom ert företag och ger automatiskt ut information om de särskilda krav som gäller dem. Vi följer de viktigaste listorna som:

 • EU REACH, SVHC, RoHS, konfliktmineralerna, PIC, POP och 2008/105/EC.
 • Nationella listor i Sverige (AFS, SFS, PRIO, SIN), Norge och Finland (ASA).

Ni kan använda databasen t.ex. för industriell användning av kemikalier och vid lagringsrelaterade beräkningar. De mångsidiga rapportegenskaperna i tjänsten kan också användas som sådana vid rapportering till myndigheter.

Intresserad av Ecobio Manager?

Se på vår video för att få veta mer om tjänsten och be att få en avgiftsfri demo!

Våra kunder

Ecobio Manager är en av de äldsta och bäst etablerade tjänsterna inom området. Tjänsten används av många stora och små företag inom flera industrisektorer.

Välj tjänstens innehåll

Vi gör det lätt för er: vår service är alltid skräddarsytt enligt era behov! Välj de egenskaper ni behöver – kravuppföljning, kemikaliehantering och/eller riskbedömning – och vi gör resten.

Exemplen nedan är kombinationer som skräddarsys alltid enligt era behov. Utgående från våra kunders behov har vi tagit fram tre modeller som innehåller allt ni behöver, beroende på företagets storlek och verksamhet. Se tabellen nedan för att se vad de olika modellen innehåller för att få en bättre bild av Ecobio Manager servicen.

Company

 • En verksamhetsplats
 • Ett land
 • För små företag

 • Kravuppföljning – Skräddarsydd nationell samling
 • Efterlevnadsrevision
 • Kravkalendrar
 • Kemikaliekataloger
 • Säkerhetsdatablad
 • Begränsade ämnen
 • Riskbedömning
 • Lätt att implementera
 • Utbildning

Corporation

 • Flera verksamhetsplatser
 • Ett land
 • För stora företag

 • Kravuppföljning – Skräddarsydd nationell samling
 • Efterlevnadsrevision
 • Kravkalendrar
 • Kemikaliekataloger
 • Säkerhetsdatablad
 • Begränsade ämnen
 • Riskbedömning
 • Lätt att implementera
 • Utbildning

Corporation Global

 • Flera platser
 • Flera länder
 • Globala företag

 • Kravuppföljning – Skräddarsydd internationell samling
 • Efterlevnadsrevision
 • Kravkalendrar
 • Leverantörbedömning
 • Kemikaliekataloger
 • Säkerhetsdatablad
 • Begränsade ämnen
 • Riskbedömning
 • Användarkontroll
 • Lätt att implementera
 • Utbildning

Vårt säljteam

Frågor? Våra försäljare svarar gärna. Kontakta oss redan idag!

Malena Weurlander, Ecobio Manager

Malena Weurlander

M.Sc. (Forestry), Key Account Manager

+358 20 756 9459
malena.weurlander@ecobio.fi

Katrine Hoset, Ecobio Manager

Katrine Hoset

PhD (Ecology) , Account Manager Norway & Senior Consultant in Sustainability
+358 45 1047701
katrine.hoset@ecobio.fi

Sanna Perkiö, Ecobio Manager

Sanna Perkiö

D.Sc. (Tech.)
US market
sanna.perkio@ecobio.fi

Nyheter

Läs alla våra nyheter här!