Kaikki saman katon alla, räätälöitynä sinulle!

Ecobio Manager yhdistää SaaS-ohjelmiston ja tietokannat.

Skaalautuva SaaS-palvelumme sopeutuu niin paikallisille pienyrityksille kuin kansainvälisille suuryrityksille. Autamme sinua koostamaan juuri teille sopivan kokonaisuuden. Palvelupakettimme ovat aina räätälöity juuri teidän tarpeitten mukaisesti! Voit löytää mallipakettimme tämän sivun lopusta.

Ecobio Manager on SaaS-ohjelmisto kestävän kehityksen johtamiseen ja vaatimusten hallintaan kattaen toiminnot, tuotteet ja toimittajat. Lisäksi palvelu tarjoaa tietokantoja, jotka sisältävät lakeja, säädöksiä ja sopimuksia, kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita ja rajoitettuja aineita. Palvelun avulla yhdistät mm. seuraavia vaatimuksia tavoitteisiisi:

 • Ympäristö
 • Työterveys ja työturvallisuus
 • Kemikaalit ja tuoteturvallisuus
 • Yritysvastuu

COVID-19 -riskinhallintaopas

Mietityttääkö työntekijöiden turvallisuus ja terveys COVID-19 aikana? Ecobion asiantuntijoiden laatima, yli 30-sivuinen opas antaa tehokkaat ja luotettavat työkalut epidemian aiheuttamien riskien hallitsemiseen työpaikalla.

Säädösseuranta

 • Varmistat vaatimustenmukaisuuden luotettavan vaatimusten seurannan avulla.
 • Seuraat vain oleellisia lakeja, säädöksiä ja muita vaatimuksia.
 • Et kuluta aikaa lakien turhaan selailuun ja etsintään.
 • Ajantasaiset lainsäädäntökokoelmat.

YRITYSLÄHTÖISET SÄÄDÖSKOKOELMAT

Ympäristö-, työympäristö & kemikaalit

 • Kansalliset kokoelmat: EU, Suomi, Ruotsi ja Norja ja USA.
 • Englanniksi ja kansallisilla kielillä.

Kansainväliset kokoelmat

 • Kansainväliset kestävän kehityksen sopimukset.
 • Ihmisoikeudet.

Tuotevaatimukset

 • Kansalliset, alueelliset ja maailmalaajuiset.
 • Asiakaskohtaisesti räätälöity.

Omat vaatimukset

 • Yrityskohtaiset vaatimukset kuten ympäristöluvat jne.

Kemikaalihallinta

 • Auttaa täyttämään kemikaalivaatimukset.
 • Kemikaaliluettelot.
 • Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet (KTT).
 • Rajoiteut aineet.
 • Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet työntekijöiden saatavilla puhelimien ja QR-koodien kautta.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

 • Arvioi vaatimusten täyttymistä.
 • Perustuu ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 hallintajärjestelmiin.
 • Seuraa yhdellä näkymällä koko organisaation tuloksia.

Riskinarviointi

 • Kemikaali-, ympäristö-, palo-, pelastus-, työterveys ja työturvallisuus.
 • Hyödyntää olemassa olevaa tietoa kemikaalitietokannasta.
 • Kattaa tärkeimmät vaaraluokat ja riskinhallintatoimenpiteet.

Toimittajahallinta

 • Toimittajavaatimukset ja auditoinnit.
 • Auditointiohjelmat.
 • Rajoitettujen aineiden seuranta toimitusketjussa.

We Help You Balance Business and Nature.

Ecobio Manager ohjelmistona

Ecobio Manager on kestävän kehityksen SaaS-ohjelmisto. Palvelua on kätevä käyttää tietokoneilla, tableteilla ja puhelimilla, jolloin kaikki ajantasainen tieto on aina käytettävissäsi.

Palvelun rakenne on modulaarinen, minkä johdosta voit rakentaa palvelun juuri tarpeidesi vastaavaksi. Voit ottaa käytöön ohjelmiston tietokannoilla tai pelkän ohjelmiston. SaaS-Palvelun avulla voit tehostaa ja automatisoida prosesseja ja työskennellä yhdessä tiimisi kanssa tavoitteitanne saavuttaen.

Lait, säädökset ja muut vaatimukset

Enää sinun ei tarvitse hakea lakeja netistä tai kysellä niitä lakimiehiltä. Ecobio Managerin kattava lainsäädäntökokoelma sisältää kestävän kehityksen, yritysvastuun ja kemikaalihallinnan vaatimukset. Palvelusta löydät lisäksi myös muita määräyksä ja sopimuksia.

SÄÄDÖSTIETOKANTA SISÄLTÄÄ

 • Laajat Suomen kokoelmat: ympäristö, työterveys-, työturvallisuus, kemikaalit, energia, elintarvike, HR, tietoturva ja yhteiskuntavastuu.
 • Ympäristö, työterveys-, työturvallisuus- ja kemikaalisäädökset EU:ssa, Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvaltojen Kaliforniassa. Esimerkkejä: EU REACH, USA OSHA, TSCA, TRI & Tier II.
 • Yhteiskuntavastuusäädökset maailmanlaajuisesti.
 • Tuotevastuusäädökset maailmanlaajuisesti, yrityskohtainen räätälöinti.
 • Kestävän kehityksen kansainväliset sopimukset ja ohjeet.
 • …ja paljon muuta. Kysy muita kokoelmia.

Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja rajoitetut aineet aina saatavilla.

Ei enää käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämistä ja kopiointia käsin eikä rajoitettujen aineiden Excel-pyörityksiä. Ecobio Manager hoitaa työn puolestasi.

SaaS-palvelu jakaa digitalisesti kemikaaliluettelot, turvallisuusohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet käyttöpaikoille. Lisäksi palvelu valvoo rajoittetujen aineiden käyttöä.

Voi valita käyttöturvallisuustiedotteet käyttöösi kattavasta kokoelmastamme. Tieto on saatavilla automaattisesti käyttöpaikoilla. Vaivaton altistumisskenaarion arviointi ja tietojen arkistointi noudattaa viranomaisohjeita.

Palvelu tunnistaa rajoitetut aineet kemikaaliluettelon kemikaaleista ja ilmoittaa automaattisesti vaatimuksista. Seuraamme kaikkia merkittäviä rajoituslistoja:

 • Kansalliset vaatimukset Suomessa (ASA), Ruotsissa (AFS, PRIO,SIN) ja Norjassa.
 • EU REACH, SVHC, RoHS, Konfliktimineraalit, PIC, POP ja 2008/105/EC.

Tietokantaa voit käyttää esimerkiksi kemikaalien teollisen käytön ja varastoinnin suhdeluvun laskemiseen. Monipuolista raportointia voi hyödyntää viranomaisraportoinneissa, esim. Kemidigissä.

Valitse sopiva sisältö palveluunne

Teemme käyttöönoton teille helpoksi: palvelukokonaisuutemme ovat aina räätälöityjä teidän tarpeittenne mukaan. Valitse vain ominaisuudet, joita tarvitsette. Me teemme loput.

Alla näkyvät esimerkit ovat kokonaisuuksia, jotka räätälöidään aina tarpeittenne mukaisesti. Olemme koonneet kolmea erilaista palvelukokonaisuutta asiakkaan kokoon ja tarpeisiin perustuen. Katso tarkemmat palvelukokonaisuuksien sisällöt alla, jotka selventävät Ecobio Manager palvelua.

Company

 • Yksi toimipaikka
 • Yksi maa
 • Pienille ja keskisuurille yrityksille

 • Säädösseuranta – räätälöity kansallinen kokoelma
 • Vaatimusarviointi
 • Velvoitekalenteri
 • Kemikaaliluettelot
 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Rajoitetut aineet
 • Riskinarviointi
 • Helppo käyttöönotto
 • Koulutus

Corporation

 • Useampia toimipaikkoja
 • Yksi maa
 • Suurille ja keskisuurille yrityksille

 • Säädösseuranta – räätälöity kansallinen kokoelma
 • Vaatimusarviointi
 • Velvoitekalenteri
 • Kemikaaliluettelot
 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Rajoitetut aineet
 • Riskinarviointi
 • Helppo käyttöönotto
 • Koulutus

Corporation Global

 • Useita toimipaikkoja
 • Useita maita
 • Kansainväliset suuryritykset

 • Säädösseuranta – räätälöity kokoelma globaalisti
 • Vaatimusarviointi
 • Velvoitekalenteri
 • Toimittaja-arviointi
 • Kemikaaliluettelot
 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Rajoitetut aineet
 • Riskinarviointi
 • Käyttäjähallinta
 • Helppo käyttöönotto
 • Koulutus

Lue lisää palvelusta ja pyydä maksuton demotunnus.