Kaikki saman katon alla, räätälöitynä sinulle!

Ecobio Manager yhdistää SaaS-ohjelmiston ja tietokannat.

Skaalautuva SaaS-palvelumme sopeutuu niin paikallisille pienyrityksille kuin kansainvälisille suuryrityksille. Autamme sinua koostamaan juuri teille sopivan kokonaisuuden.

Ecobio Manager on SaaS-ohjelmisto kestävän kehityksen johtamiseen ja vaatimusten hallintaan kattaen toiminnot, tuotteet ja toimittajat. Lisäksi palvelu tarjoaa tietokantoja, jotka sisältävät lakeja, säädöksiä ja sopimuksia, kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita ja rajoitettuja aineita. Palvelun avulla yhdistät mm. seuraavia vaatimuksia tavoitteisiisi:

 • Ympäristö
 • Työterveys ja työturvallisuus
 • Kemikaalit ja tuoteturvallisuus
 • Yritysvastuu

COVID-19 -riskinhallintaopas

Mietityttääkö työntekijöiden turvallisuus ja terveys COVID-19 aikana? Ecobion asiantuntijoiden laatima, yli 30-sivuinen opas antaa tehokkaat ja luotettavat työkalut epidemian aiheuttamien riskien hallitsemiseen työpaikalla.

Säädösseuranta

 • Varmistat vaatimustenmukaisuuden luotettavan vaatimusten seurannan avulla.
 • Seuraat vain oleellisia lakeja, säädöksiä ja muita vaatimuksia.
 • Et kuluta aikaa lakien turhaan selailuun ja etsintään.
 • Ajantasaiset lainsäädäntökokoelmat.

YRITYSLÄHTÖISET SÄÄDÖSKOKOELMAT

Ympäristö-, työympäristö & kemikaalit

 • Kansalliset kokoelmat: EU, Suomi, Ruotsi ja Norja ja USA.
 • Englanniksi ja kansallisilla kielillä.

Kansainväliset kokoelmat

 • Kansainväliset kestävän kehityksen sopimukset.
 • Ihmisoikeudet.

Tuotevaatimukset

 • Kansalliset, alueelliset ja maailmalaajuiset.
 • Asiakaskohtaisesti räätälöity.

Omat vaatimukset

 • Yrityskohtaiset vaatimukset kuten ympäristöluvat jne.

Kemikaalihallinta

 • Auttaa täyttämään kemikaalivaatimukset.
 • Kemikaaliluettelot.
 • Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet (KTT).
 • Rajoiteut aineet.
 • Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet työntekijöiden saatavilla puhelimien ja QR-koodien kautta.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

 • Arvioi vaatimusten täyttymistä.
 • Perustuu ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 hallintajärjestelmiin.
 • Seuraa yhdellä näkymällä koko organisaation tuloksia.

Riskinarviointi

 • Kemikaali-, ympäristö-, palo-, pelastus-, työterveys ja työturvallisuus.
 • Hyödyntää olemassa olevaa tietoa kemikaalitietokannasta.
 • Kattaa tärkeimmät vaaraluokat ja riskinhallintatoimenpiteet.

Toimittajahallinta

 • Toimittajavaatimukset ja auditoinnit.
 • Auditointiohjelmat.
 • Rajoitettujen aineiden seuranta toimitusketjussa.

We Help You Balance Business and Nature.

Valitse sopiva palvelupaketti

Basic

 • Yksi toimipaikka
 • Yksi maa
 • Pienille yrityksille

 • Ohjelmisto – helppo käyttöönotto
 • Kansalliset ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja kemikaalisäädökset
 • Kemikaalien ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet (KTT)
 • Riskit – yksi riskilaji
 • Rajoitetut aineet

Standard

 • Useampia toimipaikkoja
 • Yksi maa
 • Suurille ja keskisuurille yrityksille

 • Ohjelmisto – helppo käyttöönotto
 • Kansalliset säädökset
 • Vaatimustenarviointi
 • Kemikaalien ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet (KTT)
 • Riskit – useita riskilajeja
 • Rajoitetut aineet

Premium

 • Useita toimipaikkoja
 • Useita maita
 • Kansainväliset suuryritykset

 • Ohjelmisto – helppo käyttöönotto
 • Säädökset ja sopimukset maailmanlaajuisesti
 • Asiakkaan omat vaatimukset
 • Vaatimusarviointi
 • Kemikaalien ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet (KTT)
 • Riskit – useita riskilajeja
 • Käyttäjähallinta
 • Rajoitetut aineet

Lue lisää palvelusta ja pyydä maksuton demotunnus.

Ecobio Manager ohjelmistona

Ecobio Manager on kestävän kehityksen SaaS-ohjelmisto. Palvelua on kätevä käyttää tietokoneilla, tableteilla ja puhelimilla, jolloin kaikki ajantasainen tieto on aina käytettävissäsi.

Palvelun rakenne on modulaarinen, minkä johdosta voit rakentaa palvelun juuri tarpeidesi vastaavaksi. Voit ottaa käytöön ohjelmiston tietokannoilla tai pelkän ohjelmiston. SaaS-Palvelun avulla voit tehostaa ja automatisoida prosesseja ja työskennellä yhdessä tiimisi kanssa tavoitteitanne saavuttaen.

Lait, säädökset ja muut vaatimukset

Enää sinun ei tarvitse hakea lakeja netistä tai kysellä niitä lakimiehiltä. Ecobio Managerin kattava lainsäädäntökokoelma sisältää kestävän kehityksen, yritysvastuun ja kemikaalihallinnan vaatimukset. Palvelusta löydät lisäksi myös muita määräyksä ja sopimuksia.

SÄÄDÖSTIETOKANTA SISÄLTÄÄ

 • Laajat Suomen kokoelmat: ympäristö, työterveys-, työturvallisuus, kemikaalit, energia, elintarvike, HR, tietoturva ja yhteiskuntavastuu.
 • Ympäristö, työterveys-, työturvallisuus- ja kemikaalisäädökset EU:ssa, Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvaltojen Kaliforniassa. Esimerkkejä: EU REACH, USA OSHA, TSCA, TRI & Tier II.
 • Yhteiskuntavastuusäädökset maailmanlaajuisesti.
 • Tuotevastuusäädökset maailmanlaajuisesti, yrityskohtainen räätälöinti.
 • Kestävän kehityksen kansainväliset sopimukset ja ohjeet.
 • …ja paljon muuta. Kysy muita kokoelmia.

Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja rajoitetut aineet aina saatavilla.

Ei enää käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämistä ja kopiointia käsin eikä rajoitettujen aineiden Excel-pyörityksiä. Ecobio Manager hoitaa työn puolestasi.

SaaS-palvelu jakaa digitalisesti kemikaaliluettelot, turvallisuusohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet käyttöpaikoille. Lisäksi palvelu valvoo rajoittetujen aineiden käyttöä.

Voi valita käyttöturvallisuustiedotteet käyttöösi kattavasta kokoelmastamme. Tieto on saatavilla automaattisesti käyttöpaikoilla. Vaivaton altistumisskenaarion arviointi ja tietojen arkistointi noudattaa viranomaisohjeita.

Palvelu tunnistaa rajoitetut aineet kemikaaliluettelon kemikaaleista ja ilmoittaa automaattisesti vaatimuksista. Seuraamme kaikkia merkittäviä rajoituslistoja:

 • Kansalliset vaatimukset Suomessa (ASA), Ruotsissa (AFS, PRIO,SIN) ja Norjassa.
 • EU REACH, SVHC, RoHS, Konfliktimineraalit, PIC, POP ja 2008/105/EC.

Tietokantaa voit käyttää esimerkiksi kemikaalien teollisen käytön ja varastoinnin suhdeluvun laskemiseen. Monipuolista raportointia voi hyödyntää viranomaisraportoinneissa, esim. Kemidigissä.

Palvelupaketit

Tarjoamme kolmea erilaista palvelupakettia asiakkaan kokoon ja tarpeisiin perustuen.

RÄÄTÄLÖITYNÄ TARPEISIINNE

Teemme käyttöönoton teille helpoksi: valitse paketti ja ominaisuudet, joita tarvitset. Me teemme loput.

HELPPO YHDISTÄÄ JA LAAJENTAA

Haluatko yhdistää paketteja tai lisätä ominaisuuksia? Ei huolta, suunnittelemme kokonaisuuden, joka vastaa tavoitteitanne ja tarpeitanne. Katso tarkemmat palvelupakettien sisällöt alla:

Käyttäjät
Maat

PALVELUALUSTA

Laatiminen ja koulutus
Ohjelmisto
Customer Success Team
Yrityskohtainen yhteyshenkilö
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, norja
Käyttäjätietojen hallinta

SÄÄDÖSSEURANTA

Kansalliset ympäristö-, kemikaali-, työterveys- ja työturvallisuussäädökset räätälöitynä
Kuukausittainen muutosseuranta
Päivitys sähköpostit
Toimipaikkakohtaiset kokoelmat
Vuosittainen konsultointitapaaminen
Vaatimustenmukaisuuden hallinta
Statussivu
Velvoitekalenteri
Saatavilla koko henkilöstölle
Omat säädökset kokoelma

KEMIKAALIHALLINTA

Kemikaalijärjestelmä avaimet käteen periaatteella
Ajantasainen KTT-kokoelma ja arkistointi
Tulostettavat KTT-tiivistelmät
Tulostettavat etiketit ja viranomaisraportit
Mobiilikäyttö
Rajoitetut aineet
Altistumisskenaarioiden arviointi
Saatavilla koko henkilöstölle
Pääsy KTT-kokoelmaan
Tuotteiden rajoitetut aineet

RISKINARVIOINTI

Toimipaikkojen määrä
Arvioinnin kohde
Ympäristö-, kemikaali-, työterveys-, työturvallisuus-, palo- ja pelastusriskit
Saatavilla koko henkilöstölle

Basic

Käyttäjät3
MaatYksi maa

PALVELUALUSTA

Laatiminen ja koulutus
Ohjelmisto
Customer Success Team
Yrityskohtainen yhteyshenkilö
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, norja
Käyttäjätietojen hallinta

SÄÄDÖSSEURANTA

Kansalliset ympäristö-, kemikaali-, työterveys- ja työturvallisuussäädökset räätälöitynä
Kuukausittainen muutosseuranta
Päivitys sähköpostit
Toimipaikkakohtaiset kokoelmatYksi
Vuosittainen konsultointitapaaminen
Vaatimustenmukaisuuden hallinta
Statussivu
Velvoitekalenteri
Saatavilla koko henkilöstölle
Omat säädökset kokoelma

KEMIKAALIHALLINTA

Kemikaalijärjestelmä avaimet käteen perusteellaYksi kemikaaliluettelo
Ajantasainen KTT-kokoelma ja arkistointi100 KTT:ta
Tulostettavat KTT-tiivistelmät
Tulostettavat etiketit ja viranomaisraportit
Mobiilikäyttö
Rajoitetut aineet
Altistumisskenaarioiden arviointi
Saatavilla koko henkilöstölle
Pääsy KTT-kokoelmaan
Tuotteiden rajoitetut aineet

RISKINARVIOINTI

Toimipaikkojen määräYksi
Arvioinnin kohde
Ympäristö-, kemikaali-, työterveys-, työturvallisuus-, palo- ja pelastusriskitYksi riskilaji
Saatavilla koko henkilöstölle

Standard

Käyttäjät10
MaatYksi maa

PALVELUALUSTA

Laatiminen ja koulutus
Ohjelmisto
Customer Success Team
Yrityskohtainen yhteyshenkilö
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, norja
Käyttäjätietojen hallinta

SÄÄDÖSSEURANTA

Kansalliset ympäristö-, kemikaali-, työterveys- ja työturvallisuussäädökset räätälöitynä
Kuukausittainen muutosseuranta
Päivityssähköpostit
Toimipaikkakohtaiset kokoelmatKolme
Vuosittainen konsultointitapaaminen
Vaatimustenmukaisuuden hallinta
Statussivu
Velvoitekalenteri
Saatavilla koko henkilöstölle
Omat säädökset kokoelma

KEMIKAALIHALLINTA

Kemikaalijärjestelmä avaimet käteen perusteella10 kemikaaliluetteloa
Ajantasainen KTT-kokoelma ja arkistointi300 KTT:ta
Tulostettavat KTT-tiivistelmät
Tulostettavat etiketit ja viranomaisraportit
Mobiilikäyttö
Rajoitetut aineet
Altistumisskenaarioiden arviointi
Saatavilla koko henkilöstölle
Pääsy KTT-kokoelmaan
Tuotteiden rajoitetut aineet

RISKINARVIOINTI

Toimipaikkojen määrä10 toimipaikkaa
Arvioinnin kohde
Ympäristö-, kemikaali-, työterveys-, työturvallisuus-, palo- ja pelastusriskitKaikki alueet
Saatavilla koko henkilöstölle

Premium

KäyttäjätKäyttäjämäärä tarpeen mukaan
MaatUseampi maa

PALVELUALUSTA

Laatiminen ja koulutus
Ohjelmisto
Customer Success Team
Yrityskohtainen yhteyshenkilö
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, norjaUseampi kieli
Käyttäjätietojen hallintaTarpeen mukaan

SÄÄDÖSSEURANTA

Kansalliset ympäristö-, kemikaali-, työterveys- ja työturvallisuussäädökset räätälöitynäKokoelmat: Maailmanlaajuiset ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus-, ja kemikaalivaatimukset, tuotevastuu, yritysvastuu ja standardit.
Kuukausittainen muutosseuranta
Päivitys sähköpostit
Toimipaikkakohtaiset kokoelmatTarpeen mukaan
Vuosittainen konsultointitapaaminen
Vaatimustenmukaisuuden hallinta
Statussivu
Velvoitekalenteri
Saatavilla koko henkilöstölle
Omat säädökset kokoelma

KEMIKAALIHALLINTA

Kemikaalijärjestelmä avaimet käteen perusteellaKemikaaliluettelot tarpeen mukaan
Ajantasainen KTT-kokoelma ja arkistointiKTT:t tarpeen mukaan
Tulostettavat KTT-tiivistelmät
Tulostettavat etiketit ja viranomaisraportit
Mobiilikäyttö
Rajoitetut aineet
Altistumisskenaarioiden arviointi
Saatavilla koko henkilöstölle
Pääsy KTT-kokoelmaan
Tuotteiden rajoitetut aineet

RISKINARVIOINTI

Toimipaikkojen määräToimipaikat tarpeen mukaan
Arvioinnin kohde
Ympäristö-, kemikaali-, työterveys-, työturvallisuus-, palo- ja pelastusriskitKaikki riskilajit
Saatavilla koko henkilöstölle