Sujuvampi tapa hallita kestävää kehitystä yrityksissä.

Sujuvampi tapa hallita kestävää kehitystä yrityksissä.

Johdatko kestävän kehityksen tiimiäsi käyttäen lukuisia Exceleitä ja hakukoneita?
Haluatko hyödyntää digitalisoinnin edut yrityksen kestävässä kehityksessä?
Haluatko varmistaa vaatimusten täyttymisen, johtaa tavoitteitanne ja seurata tuloksianne?

Saammeko esitellä Ecobio Managerin:
Yrityksen kestävän kehityksen digitalisoimiseen erikoistunut uuden sukupolven liikekumppani.

Mikä on Ecobio Manager?

Ecobio Manager on edistyksellinen kestävän kehityksen SaaS-palvelu. Innovatiivinen ohjelmistomme ja ajantasaiset tietokantamme auttavat sinua vaatimusten täyttämisessä ja tuloksen parantamisessa – paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Ecobio Manager saas-palvelu

Tilaa Ecobio Manager demo

Haluatko tietää lisää Ecobio Managerista? Tilaa ilmainen demoesittely ja tutustu palvelun ominaisuuksiin.

Vaatimusten seuranta - Ecobio Manager

Säädösten ja muiden Vaatimusten seuranta

Kemikaalihallinta - Ecobio Manager

Kemikaalihallinta

Vaatimustenmukaisuuden arviointi - Ecobio Manager

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Riskinarviointi - Ecobio Manager

Riskinarviointi

Toimittajahallinta - Ecobio Manager

Toimittajahallinta

eu tAKSONOMIAN LUOKITUS JA RAPORTOINTI

Kaikki kestävä kehitys saman katon alla, räätälöitynä sinulle!

Rakennamme palvelun toimintanne, tuotteidenne ja toimittajienne tarpeisiin soveltuvaksi, kattaen tärkeät osat liiketoimintanne arvoketjussa. Pidät huolta, että tiimisi käytössä on uusin tieto jonka tarvitsette; lainsäädäntö, vaatimustenmukaisuus, kemikaalit ja riskit omina osastoinaan. Skaalautuva palvelumme sopii yhtä hyvin paikallisille pienyrityksille kuin kansainvälisille suuryrityksille. Autamme sinua koostamaan juuri teille sopivan kokonaisuuden.

Hyötyjä liiketoiminnalle ja luonnolle

Ecobio Manager auttaa sinua tasapainottamaan liiketoimintaa ja luontoa, parhaalla mahdollisella tavalla.

Vähennä kustannuksia & suojele luontoa

 • Vältä vaatimusten rikkomisesta aiheutuvia kustannuksia.
 • Vähennä auditiointien kustannuksia.
 • Sujuvoita toimintaprosesseja.
 • Säästä aikaa, raaka-aineita ja energiaa.

Kohota liiketoimintasi arvoa

 • Luo vastuullista mainetta.
 • Tee työntekijöistäsi ja sidosryhmistäsi tyytyväisiä.
 • Hallitse toimintojen, tuotteiden ja toimittajien riskit maailmanlaajuisesti.
 • Luo kilpailuetuja.
 • Täytä lainsäädännölliset, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimukset.

Miten varmistat yrityksesi vaatimusten täyttymisen? Osallistu esittelyyn!

Kestävän kehityksen asiantuntijamme käyvät esittelyssä läpi yritysten toiminnan vaatimusten hallinnan Ecobio Manager pilvipalvelussamme. Puolen tunnin esittelyn aikana näytämme oleellisemmat toiminnot ja hyödyt liittyen säädösseurantaan, kemikaalihallintaan ja riskinarviointiin.

Maksuttomia suomenkielisiä esittelyitä järjestetään keskiviikkoisin kello 8.30-9.00. 

95 % vastanneista asiakkaistamme suosittelisivat palveluamme.

*) Perustuu asiakastyytyväisyyskyselyyn kaikkien Ecobio asiakkaiden kesken, 2020.

Ecobio Manager yhdistää SaaS-ohjelmiston ja tietokannat.

Ecobio Manager on SaaS-ohjelmisto kestävän kehityksen johtamiseen ja vaatimusten hallintaan kattaen toiminnot, tuotteet ja toimittajat. Lisäksi palvelu tarjoaa tietokantoja, jotka sisältävät lakeja, säädöksiä ja sopimuksia, kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita ja rajoitettuja aineita. Palvelun avulla yhdistät mm. seuraavia vaatimuksia tavoitteisiisi:

 • Ympäristö
 • Työterveys ja työturvallisuus
 • Kemikaalit ja tuoteturvallisuus
 • Yritysvastuu
 • Kestävän rahoitus (Sustainable Finance)

Ecobio Manager on kestävän kehityksen SaaS-ohjelmisto. Palvelua voi käyttää tietokoneella, tabletilla ja puhelimella, jolloin kaikki ajantasainen tieto on aina käytettävissäsi.

Palvelun rakenne on modulaarinen, jonka ansiosta voit rakentaa palvelun juuri tarpeitasi vastaamaan. Voit ottaa käyttöön joko pelkän ohjelmiston tai myös tietokannat. SaaS-palvelun avulla voit tehostaa ja automatisoida prosesseja ja työskennellä yhdessä tiimisi kanssa tavoitteitanne saavuttaen. Palvelumme ovat aina räätälöityjä juuri sinun tarpeittesi mukaisesti!

Säädösseuranta

 • Varmistat vaatimustenmukaisuuden luotettavan vaatimusten seurannan avulla.
 • Seuraat vain oleellisia lakeja, säädöksiä ja muita vaatimuksia.
 • Et kuluta aikaa lakien turhaan selailuun ja etsintään.
 • Ajantasaiset lainsäädäntökokoelmat.

YRITYSLÄHTÖISET SÄÄDÖSKOKOELMAT

Ympäristö-, työympäristö & kemikaalit

 • Kansalliset kokoelmat: EU, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja USA
 • Englanniksi ja kansallisilla kielillä

Kansainväliset kokoelmat

 • Kansainväliset kestävän kehityksen sopimukset
 • Ihmisoikeudet
 • Sustainable Finance
 • UN Global Compact

Tuotevaatimukset

 • Kansalliset, alueelliset ja maailmalaajuiset
 • Asiakaskohtaisesti räätälöity

Omat vaatimukset

 • Yrityskohtaiset vaatimukset kuten ympäristöluvat jne

Kemikaalihallinta

 • Auttaa täyttämään kemikaalivaatimukset
 • Kemikaaliluettelot
 • Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet (KTT)
 • Rajoitetut aineet
 • Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet työntekijöiden saatavilla puhelimien ja QR-koodien kautta

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

 • Arvioi vaatimusten täyttymistä
 • Perustuu ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 hallintajärjestelmiin
 • Seuraa yhdellä näkymällä koko organisaation tuloksia

Riskinarviointi

 • Kemikaali-, ympäristö-, palo-, pelastus-, työterveys ja työturvallisuus
 • Hyödyntää olemassa olevaa tietoa kemikaalitietokannasta
 • Kattaa tärkeimmät vaaraluokat ja riskinhallintatoimenpiteet

Toimittajahallinta

 • Toimittajavaatimukset ja auditoinnit
 • Auditointiohjelmat
 • Rajoitettujen aineiden seuranta toimitusketjussa

EU taksonomian luokitus ja raportointi

 • Helppo ja kattava menetelmä, joka sisältää kaiken mitä tarvitset EU:n taksonomialuokituksen ja raportoinnin vaatimusten täyttämiseksi
 • Digitaalinen palvelumme luo monitahoisesta vaatimuspaketista yksinkertaisen ja sujuvan työprosessin tiimillesi
 • Konsulttiemme asiantuntija-apu käytettävissä vaatimusten jäsentelyyn, tulkintaan ja prosessointiin

Ecobio Manager palvelussa on käytettävissä EU:n taksonomian vaatimat

 • ajantasaiset säädöskokoelmat
 • vaatimusten arviointi
 • ympäristöriskinarviointi
 • taksonomialuokitusjärjestelmä helppona työprosessina
 • KPI raportointi vuosittain
 • yhteenveto, tulostus ja viestintäominaisuudet

Maailman ensimmäinen kattava digitaalinen ratkaisu EU-taksonomia-asetuksen noudattamiseksi – Osallistu esittelyyn!

Tarvitsetko apua EU:n taksonomian luokittelussa ja raportoinnissa? Osallistu ilmaiseen 30 minuutin esittelyymme ja näe kuinka digitaalinen palvelumme luo monitahoisesta vaatimuspaketista yksinkertaisen ja sujuvan työprosessin tiimillesi.

Maksuttomat englanninkieliset esittelyt järjestetään 26.10, 16.11 ja 7.12.

Selvitä koskeeko EU-taksonomian vaatimukset yritystänne!

Tiedätkö koskeeko EU-taksonomian vaatimukset yritystänne? Olisiko helpottavaa tietää tarvitseeko yrityksenne tunnistaa taloudellinen toiminta, joka voidaan luokitella kestäväksi, sekä identifioida toiminta merkittävän haitan välttämisen periaatteiden mukaisesti?

Palvelun hyöty asiakkaillemme

(Perustuu asiakastyytyväisyyskyselyyn kaikkien Ecobio asiakkaiden kesken, 2020.)

Säädösseuranta

73%

järjestelmällisempi vaatimusarviointi

71%

varmistuneempi täyttyminen lainsäädännön vaatimuksissa

67%

helpottuneempi säädösmuutosten tulkinta

Kemikaalihallinta

64%

yksinkertaisempi rajoitettujen aineiden seuranta

64%

tehokkaampi käyttöturvallisuus-tiedotteiden päivitys

61%

varmistuneempi kemikaalivaatimusten täyttyminen

Riskinarviointi

37%

parantuneempi riskinarvioinnin kattavuus

34%

järjestelmällisempi riskinarviointi

Lataa uudet julkaisumme!

Löydät kaikki julkaisumme täältä!

WHITEPAPER

How to Apply EU’s Taxonomy Regulation and Reporting Requirements

Whitepaperimme auttaa saavuttamaan ja ylläpitämään EU:n taksonomia-asetuksen velvoitteet jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa.

WHITEPAPER

How the Biocide Product Regulation Functions in the EU and Its Main Obligations to the Biocide Suppliers

Whitepaperimme antaa yleiskuvan EU:n biosidituoteasetuksesta ja biosidituotteiden lupaprosessista Euroopan unionissa.

ESITE

A Digital Solution for the UN Global Compact and UN SDGs

Meidän kattava ja tiivis esite joka auttaa yritystänne hallitsemaan sitoutumistanne Global Compact -ohjelmaan ja siihen liittyviä lakivaatimuksia koko organisaatiossasi. 

Säädösseurannan tietokanta – Lait, säädökset ja muut vaatimukset

Enää sinun ei tarvitse hakea lakeja netistä tai kysellä niitä lakimiehiltä. Ecobio Managerin kattava lainsäädäntökokoelma sisältää kestävän kehityksen, yritysvastuun ja kemikaalihallinnan vaatimukset. Palvelusta löydät lisäksi myös muita määräyksiä ja sopimuksia. Voit myös laatia oman kokoelman sidosryhmienne ja yrityksenne sisäisistä vaatimuksista.

SÄÄDÖSTIETOKANTA SISÄLTÄÄ

 • Laajat Suomen kokoelmat: ympäristö, työterveys-, työturvallisuus, kemikaalit, energia, elintarvike, HR, tietoturva ja yhteiskuntavastuu.
 • Ympäristö, työterveys-, työturvallisuus- ja kemikaalisäädökset EU:ssa, Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvaltojen Kaliforniassa. Esimerkkejä: EU REACH, USA OSHA, TSCA, TRI & Tier II.
 • Yhteiskuntavastuusäädökset maailmanlaajuisesti.
 • Tuotevastuusäädökset maailmanlaajuisesti, yrityskohtainen räätälöinti.
 • Kestävän kehityksen kansainväliset sopimukset ja ohjeet.
 • …ja paljon muuta. Kysy muita kokoelmia.

Kemikaalinhallinnan tietokanta – Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja rajoitetut aineet aina saatavilla.

Ei enää käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämistä ja kopiointia käsin eikä rajoitettujen aineiden Excel-pyörityksiä. Ecobio Manager hoitaa työn puolestasi.

Ecobio Manager jakaa digitalisesti kemikaaliluettelot, turvallisuusohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet käyttöpaikoille. Lisäksi palvelu valvoo rajoittetujen aineiden käyttöä.

Voi valita käyttöturvallisuustiedotteet käyttöösi kattavasta kokoelmastamme. Tieto on saatavilla automaattisesti käyttöpaikoilla. Vaivaton altistumisskenaarion arviointi ja tietojen arkistointi noudattaa viranomaisohjeita.

Palvelu tunnistaa rajoitetut aineet kemikaaliluettelon kemikaaleista ja ilmoittaa automaattisesti vaatimuksista. Seuraamme kaikkia merkittäviä rajoituslistoja:

 • Kansalliset vaatimukset Suomessa (ASA), Ruotsissa (AFS, PRIO,SIN) ja Norjassa.
 • EU REACH, SVHC, RoHS, Konfliktimineraalit, PIC, POP ja 2008/105/EC.

Tietokantaa voit käyttää esimerkiksi kemikaalien teollisen käytön ja varastoinnin suhdeluvun laskemiseen. Monipuolista raportointia voi hyödyntää viranomaisraportoinneissa, esim. Kemidigissä.

Kiinnostaako Ecobio Manager?

Katso videomme ja saat lisää tietoa!

Asiakkaamme

Ecobio Manager on markkinoiden edistyksellisimpiä ja vanhimpia SaaS-palveluja alalla. Se on käytössä lukuisissa yrityksissä eri teollisuuden aloilla.

Valitse sopiva sisältö palveluunne

Teemme käyttöönoton teille helpoksi: palvelukokonaisuutemme ovat aina räätälöityjä teidän tarpeittenne mukaan. Valitse vain ominaisuudet, joita tarvitsette. Me teemme loput.

Alla näkyvät esimerkit ovat kokonaisuuksia, jotka räätälöidään aina tarpeittenne mukaisesti. Olemme koonneet kolmea erilaista palvelukokonaisuutta asiakkaan kokoon ja tarpeisiin perustuen. Katso tarkemmat palvelukokonaisuuksien sisällöt alta.

Company

 • Yksi toimipaikka
 • Yksi maa
 • Pienille ja keskisuurille yrityksille

 • Säädösseuranta – räätälöity kansallinen kokoelma
 • Vaatimusarviointi
 • Velvoitekalenteri
 • Kemikaaliluettelot
 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Rajoitetut aineet
 • Riskinarviointi
 • Helppo käyttöönotto
 • Koulutus

Corporation

 • Useampia toimipaikkoja
 • Yksi maa
 • Suurille ja keskisuurille yrityksille

 • Säädösseuranta – räätälöity kansallinen kokoelma
 • Vaatimusarviointi
 • Velvoitekalenteri
 • Kemikaaliluettelot
 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Rajoitetut aineet
 • Riskinarviointi
 • Helppo käyttöönotto
 • Koulutus

Corporation Global

 • Useita toimipaikkoja
 • Useita maita
 • Kansainväliset suuryritykset

 • Säädösseuranta – räätälöity kokoelma globaalisti
 • Vaatimusarviointi
 • Velvoitekalenteri
 • Toimittaja-arviointi
 • Kemikaaliluettelot
 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Rajoitetut aineet
 • Riskinarviointi
 • Käyttäjähallinta
 • Helppo käyttöönotto
 • Koulutus

Sinua varten

Kysymyksiä? Myyntihenkilöstömme kuulevat mielellään tarpeistanne ja laativat teille ehdotuksen. Ota yhteyttä tänään!

Malena Weurlander

M.Sc. (Forestry), Key Account Manager

+358 20 756 9459 malena.weurlander@ecobio.fi

Katrine Hoset, Ecobio Manager

Katrine Hoset

PhD (Ecology), Account Manager Norway & Senior Consultant in Sustainability

+358 45 1047701 katrine.hoset@ecobio.fi

Sanna Perkiö, Ecobio Manager

Sanna Perkiö

D.Sc. (Tech.) US market

sanna.perkio@ecobio.fi

Ajankohtaista

Löydät kaikki blogipostauksemme täältä!

 • Euroopan kemikaalivirasto ECHA järjesti virtuaalisen Safer Chemicals Conference tapahtuman 6.10.2021. Ecobio osallistui tapahtumaan. Tilaisuus käsitteli kemikaalistrategiaa ja useita siihen liittyviä teemoja, jotka vaikuttavat lähivuosina mm. […]
 • Tervetuloa mukaan SCIP-webinaariimme 18.11! Ilmoittaudu mukaan Kemikaalilainsäädännön asiantuntijamme käyvät webinaarissa tiivistetysti läpi esineiden valmistajia ja EU-maahantuojia koskevia velvoitteita liittyen erityistä huolta aiheuttaviin (SVHC) aineisiin ja […]
 • Syksyn edetessä Ecobion tiimi on jälleen saanut tuplavahvistuksen. Uudet Ecobiolaiset vahvistavat tiimiämme konsulttina ja ympäristöharjoittelijana. Sanni Aumala ja Ellen Ahdekivi ovat innoissaan aloittaneet työnsä Ecobiolla ja ovat […]

Tilaa uutiskirjeemme

Täyttämällä lomakkeen saat kuukausittaisen uutiskirjeemme joka sisältää kootusti Ecobion blogissa kuluneen kuukauden aikana julkaistut vastuullisuus-, työturvallisuus- ja kemikaalihallinnan uutiset. Tietoa tulevista tapahtumista ja avoimista työpaikoista löytyy myös uutiskirjeestä!